Prond Regulator temperatury, sterownik do kotła zasypowego proton algorytm pid. Tanie oferty ze sklepów i opinie.

chwilowy brak towaru

  • Producent: ProND
  • Kategoria: Pozostałe
Regulator PROTON PID jest unowocześnioną wzbogaconą o algorytm PID wersją sterownika PROTON co czyni go jednym z najistotniej niezawodnych a równocześnie najistotniej oszczędnych sterowników na rynku. Mikroprocesorowy regulator PROTON PID dedykowany jest do sterowania pracą dmuchawy i pompy obiegowej w instalacjach C.O., posiada wyjście do podłączenia zdalnego sterowania co jeszcze bardziej rozszerza jego zastosowaneczność.

Sterownik ten w sposób ciągły i równocześnie samoczynny steruje dmuchawą, i utrzymuje ustawioną na kotle temperaturę na poziomie stałym. Takie rozwiązanie iż nie mają miejsca gwałtowne skoki temperatury w kotle. Użycie tego regulatora polepsza ergonomię wykorzystywania: nie trzeba ingerować w ustawiania sterownika w przypadku zmianiy opału (paliwa).

Sterownik PROTON PID w dodatku szereg funkcji w jakie pozostał wyekwipowany sterownik PROTON.


Płynna regulacja obrotów dmuchawy - NOWY ALGORYTM
Regulator PROTON PID ma możliwość ustawienia maksymalnych i niedużych obrotów dmuchawy, co zezwala na dokładne dostosowanie mocy z jaką będzie pracowała dmuchawa.
Stopniowe załączanie dmuchawy od niepokaźnych do maksymalnych obrotów wydłuża żywotność silnika, a także uniemożliwia nagłemu spalaniu gazów nagromadzonych w kotle (tzw. Strzelanie). W regulatorach konkurencji jest jedynie jeden parametr odpowiedzialny za moc dmuchawy – w regulatorze PROTON PID można ustawić śladowe i maksymalne obroty.

Kontrola opału
Działanie tej funkcji polega na redukowaniu obrotów dmuchawy do minimum w chwili wykrycia poprzez regulator spadku temperatury mimo dołączonego nadmuchu. Zmniejszenie prędkości dmuchawy nie powoduje nadmiernego ochładzania kotła C.O. Funkcja ta uaktywnia się po 30 minutach jeżeli temperatura zadana pozostała osiągnięta, lub po 2 godzinach jeżeli temperatura zadana nie została osiągnięta (tryb rozpalania – 2 godziny).

Funkcja anty-zamarzanie
Poniżej 5°C regulator włącza pompę obiegową, co opóźnia przemarznięcie niektórych składników instalacji C.O (najmocniej narażonych).

Funkcja anty-stop
Po sezonie cieplnym, co 14 dni na 1 minutę zostaje dołączona pompa obiegowa - zapobiega to zastaniu się pompy w okresie letnim - funkcja działa przy włączonym regulatorze.

samoczynne zachowanie nastaw
Regulator automatyczne zachowanie nastaw przy zaniku zasilania,, a także powrót to wcześniej wykonywanej pracy po ponownym pojawieniu się zasilania.

Powrót do ustawień fabrycznych
Regulator ma możliwość powrotu do ustawień fabrycznych. Funkcja ta jest przydatna w chwili rozregulowania regulatora poprzez niedoświadczonych operatorów.

Termostat awaryjny automatyczny
Zewnętrzny termostat (termostat awaryjny) pełni funkcję zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem, które może być konsekwencją uszkodzenia regulatora lub nieodpowiednią obsługą. Jest to specjalny element, który odcina zasilanie dmuchawy przy temperaturze kotła 90°C.

atrybuty programowalne poprzez użytkownika
Czas przedmuchu, czas przerwy między przedmuchami, maksymalne i niepokaźne obroty dmuchawy, temperatura załączenia pompy obiegowej, temperatura wyłączenia regulatora.

cechy programowalne poprzez instalatorów
Regulator PROTON PID oprócz trybu konfiguracji dostępnego dla każdego użytkownika ma specjalny tryb, który umożliwia ustawienie parametrów serwisowych (dodatkowa instrukcja serwisowa).
Tryb serwisowy zezwala na zaprogramowanie:
charakterystyki dmuchawy – dzięki czemu parametrowi nasz regulator może współpracować z każdą dmuchawą dostępną na rynku (do określonej max. Mocy)
moc dmuchawy podczas przedmuchu – sami decydujemy z jaką mocą ma pracować dmuchawa podczas przedmuchu
zakres zmniejszania obrotów dmuchawy – ile poziomów przed temperaturą zadaną ma ograniczać obroty dmuchawy
temperaturę minimalną kotła

OPCJA ZDALNEGO STEROWANIA
Do regulatora PROTON PID można podłączyć zdalny panel sterujący albo termostat pokojowy. Podłączenie zdalnego panelu umożliwia pracę regulatora w dwóch trybach: pokojowy i kotła. Podłączenie typowego termostatu pokojowego zezwala na utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zdalnemu sterowaniu możemy utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu co daje oszczędności opału nawet do 30%.

dane technologicznE

Histereza - 1°C
Zakres obniżania obrotów - 6 °C
Czas reakcji - 30 min.
Temperatura załączania pompy obiegowej - 25-70 °C
Zakres nastaw temperatury - 35-90 °C
Czas przedmuchu - 5-59 s (możliwość wyłączenia)
Czas między przedmuchami - 1-30 min
Maksymalna szybkość dmuchawy - 12 st.
niewiele znacząca szybkość dmuchawy - 1 st.
Temperatura wyłączenie regulatora - 25-50 °C
Temperatura załączenia termostatu
awaryjnego sprzętowego zewnętrznego - ok. 90 °C
Temperatura załączenia termostatu awaryjnego sprzętowego wewnętrznego - ok. 93 °C
Temperatura załączenia termostatu awaryjnego programowego - 92 °C
Temperatura otoczenia w trakcie pracy regulatora - 5-45 °C
Napięcie zasilające - ~230 V
Zakres pracy czujnika temperatury - 1-100 °C
Obciążalność wyjścia pompy (~230 V) - 100 W
Obciążalność wyjścia dmuchawy (~230 V) - 100 W
pobór mocy regulatora - 2 W
Włączenie pompy w niskich temperaturach - poniżej 5 °C
Włączanie pompy co 14 dni na 1 minutę - uniemożliwia to zastaniu się pompy po sezonie cieplnym (warunkiem działania tej funkcji jest włączony regulator)
wymiary regulatora (długość, szerokość, grubość) - 145 x 75 x 40 mm
Rozstaw otworów do mocowania na ścianie - 161 mm

Top produkty w kategorii: Pozostałe